1 października 2019

Czarne charaktery – spotkanie w ramach projektu „Czarna pamięć”

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Czarne charaktery” w ramach projektu „Czarna pamięć”. Oprócz dokumentacji i popularyzacji górniczych miejsc pamięci, które prowadzone są w projekcie chcemy również sieciować oraz zapraszać do dyskusji osoby na co dzień zajmujące się powyższą tematyką.

Zapraszamy 10 października 2019 roku o 18:00 na inauguracyjny wieczór, podczas którego będziemy gościć prof. UŚ dr. hab. Zbigniewa Kadłubka oraz dr Beatę Piechę van Schagen.

Pierwszy z naszych gości pomoże nam odpowiedzieć na pytanie czym dla Górnoślązaków jest szeroko rozumiana pamięć oraz w jaki sposób jest ona kultywowana. W drugiej części spotkania będziemy mogli dowiedzieć się jak na przestrzeni lat ewoluowała na Górnym Śląsku tradycja kultu św. Barbary oraz jakie spostrzeżenia i doświadczenia zdobył zespół badaczy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podczas ostatnich kilku projektów związanych z tradycjami górniczymi.

Rozmowy prowadzić będzie Adam Kowalski. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny!

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska” dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.