O projekcie

Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach po raz kolejny został regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. To ogólnopolska inicjatywa, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, której celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

 

Latająca Akademia Edukacji Kulturowej

 

 

 

 

Latająca Akademia Edukacji Kulturowej to cykl warsztatów dla nauczycieli, edukatorów kulturowych, studentów i wszystkich zainteresowanych, którym bliska jest idea edukacji kulturowej i chcą wiedzieć, jak teorię przekładać na praktykę. W 2019 roku zorganizowane zostaną 4 warsztaty na terenie całego województwa śląskiego. Wszystkie są nieodpłatne.

DOTACJE NA EDUKACJĘ

DOTACJE NA EDUKACJĘ!

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura zorganizowany został konkurs, w którym można było otrzymać granty na działania z zakresu edukacji kulturowej. Nabór chętnych do udziału trwał do 5 lipca 2019 roku. Poniżej przedstawiamy wyniki:

 • Dla duetów

Komisja po zapoznaniu się z treścią 13 formularzy zgłoszeniowych (spełniających kryteria formalne) dostarczonych przez Duety złożone z przedstawicieli sektora kultury i oświaty, wybrała 10 Duetów do dalszych działań przewidzianych w konkursie. Są nimi:

 1. Aurelia/Gliwice oraz Ewa/Siemianowice Śląskie
 2. Renata/Bogumiłek oraz Beata/Lelów
 3. Paweł/Ruda Śląska oraz Andrzej/Ruda Śląska
 4. Ewa/Tychy oraz Agata/Tychy
 5. Katarzyna/Katowice i Aleksandra/Katowice
 6. Agnieszka/Siemianowice Śląskie oraz Wojciech/Siemianowice Śląskie
 7. Jarosław/Żywiec oraz Teresa/Żywiec
 8. Adam/Żory oraz Joanna/Żory
 9. Marta/Świętochłowice oraz Dorota/Świętochłowice
 10. Jagoda/Zabrze oraz Iwona/Zabrze

Ze względu na ochronę danych osobowych nie zostały podane nazwiska osób – każdy duet został poinformowany o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

 • Na inicjatywy 

Komisja po zapoznaniu się z treścią 44 formularzy zgłoszeniowych dostarczonych do konkursu (spełniających kryteria formalne) wybrała 4 Inicjatywy do sfinansowania. Są nimi:

 1. Cieszyńskie spotkania z kulturą. Granice. My z JaWy.
 2. „Ziemia pszczyńska w drodze do niepodległej”. Lekcja historii w wersji AR (ang. Augmented Reality) *
 3. Wi(Y)ry kultury.
 4. III edycja projektu „W poszukiwaniu świadka historii” (etap. 1)

Realizatorzy zwycięskich projektów zostali poinformowani o udzielonej dotacji.

* W związku z odstąpieniem beneficjenta z realizacji projektu o nazwie „Ziemia pszczyńska w drodze do niepodległej”. Lekcja historii w wersji AR (ang. Augmented Reality)” planowanego do dofinansowania w „Dotacjach na edukacje / Inicjatywy”, wybrano projekt z listy rezerwowej o nazwie „Obecności Nieusprawiedliwione – warsztaty fotograficzno-kulturoznawcze wraz z finałową wystawą fotograficzną”.

Gratulujemy wszystkim wygranym i dziękujemy aplikującym! Przypominamy, że dotacje na edukację planowane są także na kolejne dwa lata.

DOKUMENTY

Poniżej prezentujemy regulaminy w konkursie – być może będą dobrą inspiracją do udziału w projekcie w kolejnych naborach.

Kontakt

Osoby do kontaktu z ramienia Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach:

Telefon: 32 201 77 70

Aleksander Lysko:
alysko@rik.katowice.pl

Marta Rosół :
mrosol@rik.katowice.pl

 

Finansowanie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej. Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw.

Już drugi raz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach został operatorem programu w województwie śląskim. Tę prestiżową funkcję realizuje tylko 16 podmiotów w całej Polsce, animując edukację kulturową dzieci i młodzieży. Program Bardzo Młoda Kultura to konsekwencja strategicznego kierunku Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – pracy jako inkubatora nowoczesnej edukacji kulturowej na rzecz młodego pokolenia, by województwo śląskie się rozwijało.