O projekcie

EtnoBryk

„EtnoBryk” to spójna inicjatywa wspierająca edukację regionalną.

Edukacja regionalna jest ważnym elementem kultury narodowej. Jest ważnym czynnikiem budującym własną tożsamość i kształtującym postawę patriotyczną; uczącym tolerancji na innych, a w przyszłości kształtującym aktywnych i świadomych obywateli.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wybranych fenomenów kultur regionalnych woj. śląskiego (rok obrzędowy w regionie, strój śląski, architektura drewniana, w tym sakralna) wśród dzieci i młodzieży poprzez działania skierowane do ich nauczycieli/animatorów/edukatorów oraz regionalistów i opiekunów.

W ramach projektu przygotowane zostaną materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne dla poziomów edukacji obowiązkowej (szkoła podstawowa:  I-III, IV-VIII, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną; szkoły ponadpodstawowe) i innych inicjatyw edukacyjnych, realizowanych np. w domach kultury, świetlicach środowiskowych.

Oprócz tego zaprosimy także na konferencję podsumowującą: „Edukacja regionalna w edukacji formalnej”, a w międzyczasie odbędą się warsztaty animacyjno-edukacyjne z edukacji regionalnej w kształceniu formalnym.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.