zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 1 (3) 2013 - Prognozy dla Górnego Śląska

O numerze

Fabryka Silesia 1 (3) 2013 – Prognozy dla Górnego Śląska

Trzeci numer kwartalnika „Fabryka Silesia” zwraca się ku przyszłości.  Jakie są możliwe scenariusze dla Górnego Śląska, województw śląskiego i opolskiego, metropolii górnośląskiej? Autorzy kwartalnika rozpatrują rozmaite prognozy i projekty naszej przyszłości w perspektywie ćwierćwiecza.

Numer otwiera Tadeusz Sławek esejem „Kilka spostrzeżeń o kulturze miasta”, w którym stawia pytania o rangę kultury w przyszłej naszej miejskiej codzienności. Z kolei geograf Krzysztof Gwosdz opowiada, jak kształtowała się górnośląska konurbacja od XVIII wieku do przyszłości, ekonomista Andrzej Klasik prezentuje idee przyszłej gospodarki, a socjolog Marek S. Szczepański zapowiada Krakowice 2030. Dalej Jan Dziadul żegna się z węglem, Przemysław Jedlecki pyta o komunikację, a Grażyna Kuźnik zapisuje wrażenia z miasta, które nie chce zniknąć. O naszej przyszłości widzianej z perspektywy Brukseli z europosłem Janem Olbrychtem rozmawia Krzysztof Karwat. Wreszcie Bernard Gaida rozważa, czy Górnośląscy powrócą z Niemiec, a Tomasz Słupik przeprowadza ćwiczenie z zakresu political fiction.

W bloku materiałów o przyszłości kultury Aleksandra Kunce zastanawia się, dlaczego strategii rozwoju nie piszemy krwią, a swoimi refleksjami dzielą się ponadto Eugeniusz Knapik, Ewa Kosowska, Ingmar Villqist. W ankiecie „Jak zmieniać region?” szesnastu praktyków zarządzania, naukowców i osobistości świata kultury odpowiada, co trzeba zrobić, żeby najlepiej wykorzystać nasze szanse rozwojowe.

Na koniec Ingmar Villqist i Adam Sikora przedstawiają fragment scenariusza filmu fabularnego „Miłość w mieście ogrodów” z akcją w przyszłości, Bernard Linek w szkicu „Od Redena do Ziętka” analizuje dawniejsze recepty na nowoczesny Górny Śląsk, a w cyklu „Magiczna Silesia” Jan F. Lewandowski odnajduje miejsce, gdzie stała machina parowa Goethego.

Numer zamykają, jak zwykle, teksty Zbigniewa Kadłubka, Krzysztofa Karwata i Szczepana Twardocha.

Pismo dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 1 (3) 2013 - Prognozy dla Górnego Śląska