zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 2 (7) 2014 - Koniec starego świata

O numerze

Fabryka Silesia 2 (7) 2014 – Koniec starego świata

Numer otwiera esej Zbigniewa Kadłubka „Dzieci Woltera” o korzeniach Górnego Śląska w wieku osiemnastym i dziewiętnastym.Próbę rekonstrukcji politycznej regionu na przełomie stuleci podejmuje Kai Struve. Natomiast Guido Hitze i Jan F. Lewandowski prezentują dylematy antagonistów Wojciecha Korfantego i księdza Carla Ulitzki. O wpływie Wielkiej Wojny na zdarzenia przyszłości Krzysztof Karwat rozmawia z Ryszardem Kaczmarkiem.

O zaginionym świecie górnośląskiej szlachty i związanym z nią pejzażu prowincjonalnym piszą Bernard Linek i Sebastian Rosenbaum. Dalej Alojzy Lysko przedstawia wiejskie Bojszowy przed stu laty, Andrzej Kaluza kreśli losy społeczności żydowskiej w Białej, Grzegorz Bębnik pisze o egzotycznych losach Górnoślązaków w niemieckich koloniach w Afryce, a Henryk Waniek opowiada o swoim dziadku w kajzerowskiej flocie. Wreszcie Jan F. Lewandowski zapisuje wrażenia z wyprawy do Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach. W obszernym bloku literackim nowy numer Fabryki przynosi fragmenty świetnej powieści Hansa Lipinskiego – Gottersdorfa „Nad Prosną” z soczystą kreacją przełomu stuleci w rolniczej, północnej części Górnego Śląska (w tłumaczeniu Wojciecha Kunickiego).  Do tego fragmenty niewydanej powieści Jarosława Lewickiego „Hansi” o katowickim dzieciństwie sławnego surrealisty Hansa Bellmera. O jego późniejszych losach pisze Henryk Waniek w szkicu „Monsieur Hans Bellmer”.  Numer zamykają stałe felietony Kadłubka, Karwata i Villqista. To niektóre pozycje siódmego numeru „Fabryki Silesia”, który trafi do saloników Empiku, Kolportera i Ruchu pod koniec sierpnia.            

Numer siódmy wydano dzięki dofinansowaniu przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.

zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 2 (7) 2014 - Koniec starego świata