zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 2 (9) 2015 - Strefa Kultury

O numerze

Fabryka Silesia 2 (9) 2015 – Strefa Kultury

Dziewiąty numer kwartalnika kulturalnego „Fabryka Silesia” podejmuje zagadnienia kultury i sztuki na Górnym Śląsku. Punktem wyjścia numeru jest otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, a jego autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy kultura i sztuka zmieniają Górny Śląsk? Refleksjami dzielą się m.in. Marta Fox, Roman Maciuszkiewicz, Dariusz Miłkowski, Tomasz Nawrocki, Adam Pastuch i Tadeusz Sławek.

Numer otwiera esej Zbigniewa Kadłubka „Górnoślązacy w krainie sztuki” wprowadzający w najważniejsze motywy recepcji kultury i sztuki w regionie. Jaką rolę odgrywa sztuka dzisiaj i jaką rolę może odegrać w przyszłości. Nad różnymi aspektami sztuki na Górnym Śląsku podejmują rozważania Ewa Chojecka, Henryk Waniek, Stanisław Ruksza i Marta Lisok. Z kolei Aleksandra Kunce w szkicu „Gmachy kultury a moc tworzenia” wprowadza refleksyjnie w tematy bloku o Strefie Kultury w Katowicach. Najpierw Marcin Zasada przypomina dawniejsze, niezrealizowane projekty gmachów kultury, a potem Agnieszka Sikora stawia „Przyszłościowe pytania”. W artykule „Od traumy do przebudzenia” Adam Hajduga przedstawia szanse i sposoby wykorzystania w kulturze zabytków poprzemysłowych. Jeszcze Marian Oslislo opisuje nowy gmach ASP („Raciborska 50”), widząc w nim możliwości innowacji w sztuce. Rozmowa Krzysztofa Karwata z dyrektorem Muzeum Śląskiego Alicją Knast „Zderzyć się z nowoczesnością” otwiera blok materiałów z kręgu muzealnego. Irma Kozina przypomina „Osobliwe dzieje naszego muzealnictwa”, a Edwin Bendyk i Katarzyna Trojanek piszą o nowoczesnych technologiach dzisiejszego muzealnictwa. Jeszcze Jerzy Ciurlok pisze o dawniejszych dzisiejszych kolekcjonerach sztuki. Pisarz Włodzimierz Paźniewski przypomina Tadeusza Dobrowolskiego, twórcę  Muzeum Śląskiego z międzywojnia, a do tego „Wspomnienie o Muzeum, którego nie ma” Dobrowolskiego z 1946 roku. Wreszcie Jan F. Lewandowski w „Wieżach po Wincklerach” wędruje śladami kopalni „Ferdynand”/”Katowice”, poszukując magii miejsca, gdzie działa się katowicka i górnośląska historia. Numer zamykają stałe felietony Kadłubka, Karwata i Villqista.

zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 2 (9) 2015 - Strefa Kultury