zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 3 (17) 2017 - 500 lat Reformacji

O numerze

Fabryka Silesia 3 (17) 2017 – 500 lat Reformacji

Ten numer Kwartalnika Fabryka Silesia na 500 lat Reformacji pokazuje dziedzictwo kulturowe ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego.

Artykuły i eseje poświęcone są narodzinom humanizmu, rozwojowi języków narodowych, ideom tolerancji i rodzącego się parlamentaryzmu.

Szkice ukazują wybitnych literatów, muzyków, naukowców i humanistów polsko-, niemiecko- i łacińskojęzycznych.

zamów

Cena: 10,00 zł

Fabryka Silesia 3 (17) 2017 - 500 lat Reformacji