O projekcie

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest przedsięwzięciem o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Jest to najstarszy i najważniejszy konkurs recytatorski w całej Polsce, w którym laureatami było wielu później znanych i cenionych polskich aktorów. Nie ma podobnego konkursu w Europie. W konkursie udział biorą uczniowie zerówek, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorośli. Konkurs ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji. Udział w eliminacjach wzmacnia zainteresowanie uczestników literaturą piękną i pozwala skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób.

Konkurs obejmuje 4 turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora, Wywiedzione ze słowa. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest także pomysłodawcą konkursu recytatorskiego „Mały OKR”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w subregionie katowickim. RIK od ponad 10 lat organizuje i koordynuje eliminacje konkursu na etapach: środowiskowych, miejskich, regionalnych. „Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych z subregionu katowickiego do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

Organizatorem Centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest organizatorem Eliminacji Regionalnych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Przesłuchania konkursowe odbędą się 8-10 kwietnia 2019 roku od godz. 10:00 w Teatrze „Korez” w Katowicach.

Kontakt

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach:

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice 

tel. 32 251 75 63, wew. 779
fax 32 251 75 63
sekretariat@rik.katowice.pl

 

Koordynator organizacyjny projektu:

Jacek Kowalski-Krawczyk

​tel. 32 201 77 79

(Regionalny Instytut Kultury w Katowicach)

jkowalskikrawczyk@rik.katowice.pl

Patroni medialni