O projekcie

Śladami Warzyńca Hajdy

Zadanie „Śladami Wawrzyńca Hajdy” to projekt skierowany do społeczności Piekar Śląskich, które otwarte jest na każdego, bez względu na wiek czy przynależność do grupy społecznej.

Chcemy, by pokolenia mieszkańców wzajemnie się inspirowały. W projekcie przygotowaliśmy dwa spacery tematyczne „Śladami śląskiego Wernyhory”, warsztaty filmowe dla młodzieży, przygotowujące do stworzenia pamiętników historii mówionej, animacyjne „Pikniki poetyckie” oraz wystawę-widowisko, które podsumuje projekt wraz z występem chóru i krótkimi prelekcjami dotyczącymi „Śląskiego Wernyhory”.

Finał wydarzenia planowany jest na 14 listopada w siedzibie Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Bytomskiej 73.

Archiwum wydarzeń